Vi tillämpar följande prissättning på flyttstädning.
Samtliga priser är inklusive 25 % moms och efter 50 % RUT-avdrag.

0 – 49 kvm 1400 kronor
50 – 59 kvm 1600 kronor
60 – 69 kvm 1800 kronor
70 – 79 kvm 2000 kronor
80 – 89 kvm 2200 kronor
90 – 99 kvm 2400 kronor
100 – 114 kvm 2600 kronor
115 – 124 kvm 2800 kronor
125 – 134 kvm 3000 kronor
135 – 148 kvm 3200 kronor
149 – 159 kvm 3400 kronor
Över 159 kvm begär offert
Administrationsavgift tillkommer med 25 kronor.

Dessa punkter debiteras extra:
Balkong: 200 kronor
Inglasad balkong: 300 kronor
Vind (i hyreshus): 300 kronor
Källare (i hyreshus): 300 kronor
Putsning mellan rutor: Begär offert
Rengöring av spröjs: Begär offert

Garanti på Flyttstädning

Garanti på flyttstädningen

Vi lämnar garanti på flyttstädningen. 
Eventuell påpekning vid besiktningen åtgärdas självklart snarast möjligt av oss.
Eventuellt klagomål som uppkommer efter kundens godkännande beaktas ej. 
Vi rekommenderar att beställaren eller nya ägaren närvarar vid avslutning av städning för en besiktning.

Tid för besiktning kan meddelas av vår personal ca 1 timme innan städningen slutförs.

Reklamation

Reklamationsrätten är gällande i 3 dagar efter tjänstens avslutande. 
Ärenden inkomna senare än 3 dagar beaktas ej. 
Reklamationstiden kan förlängas I särskilda fall enligt överenkommelse.

 

Skada

Våran städfirma är ansvarsförsäkrade.
Om en skada skulle uppstå på grund av vår oaktsamhet från vår sida står vi för kostnaden för att åtgärda skadan. 
Om skada uppstår på grund av fel eller bristande information från dig som kund eller från tredje part, ansvarar vi ej för denna skada.